GIDA TAKVİYESİ BİLDİRİMİ

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine uygun olarak takviye edici gıdaların üretim yerlerinin hijyen esaslarına uygunluk kontrolü ile takviye edici gıdaların bileşenlerinde yer alan etken maddelerin onay işlemlerini yürütülmektedir. 

Piyasaya arz edilecek her bir takviye edici gıda için onay alınması zorunludur. Takviye edici gıdalar için onay başvuruları da Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüklerine yapılmaktadır.  
 Bir üründe etken madde limitler belirlenmemiş bileşenlere ait tüm bilgi ve belgeler Bakanlığa sunulmak zorundadır. 
Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği gereğince takviye edici gıda etiketlerinde; 
1) Ürünü karakterize eden besin öğelerini, botanikleri ve diğer maddeleri sınıflandıran veya bu maddelerin doğasını gösteren isim.
2) Üretici tarafından tüketilmesi tavsiye edilen günlük porsiyon miktarı.
3) “Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayın.” ifadesi.
4) “Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez.” ifadesi.
5) “Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.” ifadesi.
6) “İlaç değildir. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz.”ifadesi.
7) “Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışın.” ifadesi.
8) Üreticinin diğer uyarılarının beyan edilmesi gerekmektedir. 
DİĞER HİZMETLERİMİZ
pills_hands.jpg

Beşeri Tıbbi Ürün Ruhsatlandırılması

human-medicine-1.jpg

Veteriner Tıbbi Ürün Ruhsatlandırılması

FS_Chemical_MultiPurpose.jpg

Biyosidal Ürün Ruhsatlandırılması

üts.jpg

Üts 'ye Tıbbi Cihaz Kaydı

kozmetik1.jpg

Kozmetik Bildirimi

gıda-takviyesi-e1586776537385.jpg

Gıda Takviyesi Bildirimi