Biyosidal Ürün Ruhsatlandırılması

Biyosidal ürün

Zararlı organizmalar üzerinde ya da onlara karşı genel veya özel etki gösteren virüsler ve funguslar da dâhil olmak üzere bir madde veya mikroorganizmayı içeren bir veya birden fazla aktif madde kullanarak satışa hazır hale getirilmiş, kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir zararlı organizma üzerinde kontrol edici etki gösteren veya hareketini kısıtlayan, uzaklaştıran,
zararsız kılan, yok eden aktif maddeleri ve müstahzarları içeren ürünlere biyosidal ürün denir.

Biyosidal Ürün Ruhsat Başvurusu

Biyosidal ürün ruhsatı başvurularımızı T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kuruluşuna yapmaktayız. İki basamaklı yapılan müracaatlar uygun görüldüğü durumda kurum tarafından  Biyosidal ürün ruhsatı verilir ve kurum sayfasında izin verilen ürünler envanter listesinde
yayımlanır.

Biyosidal Ürün Ruhsat Prosedürü Ön Başvurunun Gerçekleşmesi

 

MSDS yetkili uzmanlar tarafından ürün msds'inin (ürün güvenlik bilgi formu) hazırlanması. Etiket ve diğer ön müracaat evraklarının oluşturulması

Numune Yazısının Alınması Ve İnceleme İçin Doğru Yönlendirme Numunenin analizinin gerçekleşeceği yetkili laboratuvarların Bakanlığa bildirilmesi. İncelemelerin ilgili laboratuvarda takibinin yapılması

Ruhsat Müracaatının Oluşturulması Ek 2B’nin de hem inceleme neticeleri hem ulusal ve ülkeler arası literatür bilgilerine göre oluşturulması. İhtiyaç duyulan diğer evraklar oluşturularak dosyanın Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna teslim edilmesi Dosyanın Bakanlıklarda Takibi

Biyosidal Ürün Ruhsatlandırılması için danışmanlık verdiğimiz hizmetler;

Biyosidal Ürün Ruhsat Dosyasnın Hazırlanması

Genel Danışmalık

Sertifikalı Uzmanlar tarafından Ürün Güvenlik Bilgi Formlarının (MSDS) hazırlanması

Yönetmeliğe uygun etiket hazırlanması ve ön başvuru yapılması

Yetkilendirilmiş Laboratuvarlardaki Analiz İşlemlerinin TakibiTeknik Dosyanın hazırlanıp Sağlık Bakanlığı’na sunulması

Etkili takip ve sonuçlandırma

BİYOSİDAL ÜRÜN TİPLERİ VE BUNLARIN TANIMLARI
 
1. ANA GRUP: Dezenfektanlar ve genel biyosidal ürünler
Bu ürünlere yıkama losyonları, pudralar ve benzer ürünler gibi biyosidal etkisi olmayan temizleme ürünleri girmez.
1. Ürün Tipi: İnsan hijyeni ile ilgili biyosidal ürünlerBu gruptaki biyosidal ürünler insan hijyeni için kullanılan ürünlerdir.
2. Ürün Tipi: Kişisel alanlarda ve umumi alanlarda kullanılan dezenfektanlar ve biyosidal ürünlerHava, yüzey, eşya, ekipman ve mobilyaların dezenfeksiyonunda kullanılan (hastane yüzey dezenfektanları ve yosun öldürücü ürünler dahil olmak üzere kişisel, umumi ve sınai alanlarda) gıda ve yemlerde doğrudan kullanılmayan ürünlerdir. Kullanım alanlarına yüzme havuzları, akvaryumlar, banyo suları ve diğer sular; klima sitemleri, sağlık kuruluşları ve diğer kurumlardaki duvar ve yerler, kimyasal tuvalet malzemeleri, atık sular, hastane atıkları, toprak ve diğer substratlar (oyun sahalarında) dahildir.
3. Ürün Tipi: Veteriner hijyenine yönelik biyosidal ürünlerBu gruptaki biyosidal ürünler veteriner hijyeni ve hayvanların tutulduğu, taşındığı ya da yaşadığı yerlerde kullanılan ürünlerdir.
4. Ürün Tipi: Gıda ve yem alanlarında kullanılan dezenfektanlarEkipmanların, saklama kaplarının, tüketim aletlerinin, yüzeylerin ve üretimle bağlantılı olan boru hatlarının, insan ve hayvanlar için gıdanın, yemlerin ya da içeceklerin taşınması, depolanması ya da tüketiminde kullanılan aletlerin dezenfeksiyonunda kullanılan ürünler.
5. Ürün tipi: İçme suyu dezenfektanlarıİçme sularının dezenfeksiyonunda kullanılan ürünlerdir. (insan ve hayvanlar için)
2. ANA GRUP: Koruyucular
6. Ürün Tipi: Konserve koruyucularıGıda ya da yem malzemelerinden farklı olarak üretilmiş ürünlerin konserve olarak korunmasında mikrobik bozulmanın kontrolünü sağlayarak raf ömrünügaranti etmek için kullanılan ürünlerdir.
7. Ürün Tipi: Film koruyucularBoya, plastik, yalıtım malzemeleri, duvar zamkı, bağlayıcı, kâğıt, sanat eseri gibi malzemelerin ve eşyaların filmlerin ya da kaplamaların korunması amacıyla mikrobik bozulmanın kontrolünü sağlayarak yüzey özelliklerinin korunması için kullanılan ürünlerdir.
8. Ürün Tipi: Ahşap koruyucularıİnsanlar tarafından kullanılan her türlü ahşap malzemeye zarar veren organizmaların kontrolünde ve ahşapların genel korunmasında kullanılan ürünlerdir. Bu ürün tipine önleyici ve iyileştirici etkisi olan ürünler dâhildir.
9. Ürün Tipi: Elyaf, deri, lastik ve polimer maddelerDeri, lastik, kâğıt, tekstil ürünleri gibi lifli ya da polimer maddelerde mikrobik bozulmanın kontrolünü sağlayabilmek için kullanılan ürünlerdir.
10. Ürün Tipi: Duvarcılık koruyucularıDuvarcılık ya da ahşap olmayan diğer yapı malzemelerinin korunmasında ve iyileştirilmesinde mikrobik bozulmanın kontrolünü sağlayabilmek için kullanılan ürünlerdir. Boyalar bu gruptadır.
11. Ürün Tipi: Sıvı soğutucu ve arıtma sistemleri koruyucularıSu ve diğer sıvıların
soğutulmasında ve arıtma sistemlerinde mikrop, yosun ve midye gibi zararlı organizmaların kontrolünde kullanılan ürünlerdir. İçme suların korumasında kullanılan ürünler bu ürün tipine dâhil değildir.
12. Ürün Tipi: Slimicidler/ Salyangoz ÖnleyicileriSanayi işlemlerinde kullanılan malzemelerin,ekipmanların ve yapıların üzerinde salyangoz sümüğünü önlemek ve kontrol etmek için kullanılan ürünlerdir.
13. Ürün Tipi: Sıvı metal işleme koruyucularıMetal işleme sıvılarının korunmasında mikrobik bozulmanın kontrolünü sağlayabilmek için kullanılan ürünlerdir.
3. ANA GRUP: Haşere Kontrolü için kullanılan biyosidal ürünler
14. Ürün Tipi: Rodentisitler – Fare, sıçan ya da diğer rodentlerin kontrolünde kullanılan ürünler.
15. Ürün Tipi: Avisisitler – Kuşların kontrolünde kullanılan ürünler.
16. Ürün Tipi: Mollusisitler – Mollusca grubu canlıların kontrolünde kullanılan ürünler.
17. Ürün Tipi: Pisisitler -Balıkların kontrolünde kullanılan ürünler, bu ürünlere balık hastalıklarında kullanılan tedavi ürünleri dâhil değildir.
18. Ürün Tipi: Insektisitler, akarisitler ve diğer artropodların kontrolünde kullanılan ürünler.
19. Ürün Tipi: Kovucular ve ÇekicilerZararlı organizmaların kontrolünde kullanılan ürünler (pire gibi omurgasız, ya da kuş gibi omurgalı), kovma ya da çekme özelliğinden dolayı, insan ya da hayvan hijyeninde dolaylı ya da dolaysız olarak kullanılan ürünlerdir.
4. ANA GRUP: Diğer biyosidal ürünler
20. Ürün Tipi: Gıda ya da yem stokları koruyucularıZararlı organizmaların kontrolü ile gıda ya da yem stokların korunmasında kullanılan ürünlerdir.
21. Ürün Tipi: Bozunmayı önleyici ürünlerTekne, su kültürü ekipmanları ve suda kullanılan diğer
yapılar üzerinde yapı bozucu organizmaların (mikrop ve daha yüksek bitki ve hayvan türleri)büyümesini ve yerleşmesini kontrol etmek için kullanılan ürünlerdir.
22. Ürün Tipi: Mumyalama  ve hayvan postu doldurma sıvılarıİnsan ya da hayvan cesetlerininkorunmasında ve dezenfeksiyonunda kullanılan ürünler.
23. Ürün Tipi: Diğer omurgalıların kontrolü. Kuruluşumuza müracaat ederek Biyosidal ÜrünRuhsatlandırma konusunda hizmet alabilirsiniz.
DİĞER HİZMETLERİMİZ
human-medicine-1.jpg

Veteriner Tıbbi Ürün Ruhsatlandırılması

FS_Chemical_MultiPurpose.jpg

Biyosidal Ürün Ruhsatlandırılması

üts.jpg

Üts 'ye Tıbbi Cihaz Kaydı

kozmetik1.jpg

Kozmetik Bildirimi

gıda-takviyesi-e1586776537385.jpg

Gıda Takviyesi Bildirimi

create-ghs-compliant-safety-data-sheets-or-sds.jpg

GBF (Güvenlik Bilgi Formu ) Hazırlanması